Toepassingen van de Leefbaarometer
RIGO en Atlas voor Gemeenten hebben de Leefbaarometer voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkeld. Hierin is voor heel Nederland op laag schaalniveau de leefbaarheid inzichtelijk gemaakt. Inmiddels is de 2012-meting op www.leefbaarometer.nl  verschenen. Maar de Leefbaarometer is meer dan kaartenmateriaal. De rijke achterliggende dataset maakt het mogelijk om allerlei achtergronden, trends en zelfs toekomstverwachtingen te schetsen.

Ontwikkeling en achtergronden van de leefbaarheid in uw stad of buurt
Wat is uw positie op de Leefbaarometer? Hoe heeft de leefbaarheid zich ontwikkeld? En hoe komt dat? Wij kunnen de ontwikkelingen en achtergronden van de leefbaarheid in uw stad of buurt in beeld brengen. Daarmee ziet u in één oogopslag wat de positie van uw stad of buurt is op de Leefbaarometer, welke indicatoren daarvoor verantwoordelijk zijn en hoe de scores op die indicatoren zich hebben ontwikkeld.

Leefbaarheid in de toekomst
We hebben veel onderzoek gedaan onder welke omstandigheden en in welke buurten nieuwe leefbaarheidsproblemen kunnen ontstaan. We kunnen in beeld brengen welke buurten risico lopen op een vervalspiraal en hoe de leefbaarheid eruit ziet als de economische crisis doorzet.

Overig onderzoek
Welke buurten hebben te maken met een achteruitgang van de leefbaarheid als gevolg van een waterbedeffect? Draagt buurtparticipatie bij aan het verbeteren van de leefbaarheid. Welke fysieke en sociale maatregelen dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid? En kan bewonersparticipatie daar ook voor zorgen? RIGO en Atlas voor Gemeenten hebben de laatste jaren veel verschillend onderzoek naar verschillende aspecten van de leefbaarheid gedaan. Op deze pagina vindt u een overzicht en de mogelijkheden voor verschillend onderzoek.

Meer informatie
Dit is een website van RIGO Research en Advies  en Atlas voor Gemeenten . Voor meer informatie over de producten en diensten die wij bieden, kunt u contact opnemen met René Schulenberg (020-5221111) of Gerard Marlet (030-2656438) .